Menu

Fvu

Fakultet vizuelnih umjetnosti  Univerziteta "Mediteran" u Podgorici utemeljen je prema najsavremenijim standardima i u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. I samim tim našim studentima otvara put ka evropskim fakultetima.

Naš je fakultet stvorio ambijent u kome studenti mogu da se školuju, da produbljuju,  usavršavaju i usmjeravaju svoju nadarenost ka uspješnoj karijeri. Studenti imaju šansu da se poslije druge godine studija opredijele za jedno od dva usmjerenja:

  • Dizajn vizuelnih komunikacija,
  • Audiovizuelna produkcija.

I da na tim usmjerenjima završe osnovne studije, a zatim da specijaliziraju i magistriraju.

Naši su nastavni programi zasnovani na najsavremenijim tehnološkim i kreativnim dostignućima iz oblasti vizuelnih umjetnosti. Oni  omogućavaju studentima da svoj racio stalno obogaćuju i čulnost ( talenat ) oživljavaju. Programi su praćeni  i konkretnom praktičnom obukom koja kod studenata stvara sigurnost i uvjerenje da po završetku studija smjelo ulaze u profesionalno bavljenje strukom. Studenti imaju rijetku šansu da se školuju kod iskusnih nastavnika i saradnika, nastavnika svjetskog iskustva i ugleda.

Svojom okrenutošću globalnom društvu, Fakultet stvara kontakte sa mnogim evropskim i svjetskim akademskim institucijama.

Osnovne studije

Na osnovnim studijama našem fakultetu možete birati između dva studijska programa:

  • Dizajn vizuelnih komunikacija,
  • Audiovizuelna produkcija.

Na postdiplomskim i magistarskim studijama takođe možete izabrati jedan od ova dva smjera.

>>NASTAVNO OSOBLJE<<

  

 

 

 

 

 

NA VRH